Houbiersstraat 24, Simpelveld

Verkocht: Houbiersstraat 24, Simpelveld

Wet op het Financieel Toezicht

De financiële wereld hecht grote waarde aan goede voorlichting. Ook de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) eist dat voorafgaand aan het tot stand komen van
een overeenkomst met een consument inzake een complex product of hypothecair krediet een Dienstverleningsdocument aan de consument ter beschikking wordt gesteld.
 
Het dienstverleningsdocument bevat de volgende informatie:
    a. de aard en reikwijdte van de dienstverlening van de financieel adviseur;
    b. de verschillende wijzen van zijn beloning, onderscheiden naar soort financieel product, alsmede een specificatie van de hoogte van de beloning.
 
Voncken makelaardij o.g. en financiële dienstverlening conformeert zich in deze volledig aan de WFT.
                                                                           
Wenst u kennis te nemen van het Dienstverleningsdocument zoals wij dit gebruiken dan verwijzen wij u naar de PDF documenten.

Documenten

1). Risico's afdekken
2). Hypotheekvraag
3). Vermogen opbouwen
4). Dienstenwijzer
5). Intern beloningsbeleid